Scherm 17

Samen op pad

 • Je geeft het goede voorbeeld door samen bewegend op pad te gaan.
 • Bewegen is leuk, kinderen worden er blij en fit van.
 • Jonge kinderen die genoeg bewegen, doen dit later vaak ook.
 • Bewegen helpt kinderen om zich beter te concentreren.
 • Met bewegen kunnen kinderen nieuwe vriendjes maken.
 • Kinderen die veel bewegen slapen vaak beter.
 • Het beweegadvies voor kinderen van 2 jaar: elke dag 3 uur lichamelijk actief, waarbij ook gemiddeld of sterk actief bewegen. De hartslag gaat dan omhoog. 
 • Het beweegadvies voor kinderen van 3 jaar: elke dag 3 uur lichamelijk actief, waarvan minstens 1 uur gemiddeld of sterk actief bewegen.
 • Bewegen kan met verschillende activiteiten verspreid over een dag. Meer bewegen is beter!
 • Laat jonge kinderen niet lang stilzitten (maximaal 1 uur per keer).
 • Het is belangrijk voor jonge kinderen om op verschillende manieren te bewegen. Dit helpt om motorische vaardigheden aan te leren.
 • Je kind kan lekker bewegen bij bijvoorbeeld boodschappen doen of naar de opvang gaan.
 • Op de loopfiets leert je kind om goed evenwicht te houden. Je kind leert dan later makkelijker fietsen.
 • Oefen eerst met de loopfiets op straten en wegen die je kind goed kent. Bijvoorbeeld naar de winkel of opvang.
 • Vertel je kind altijd tot waar je kind mag loopfietsen. Bijvoorbeeld: tot de lantaarnpaal, tot de rode auto, tot de bosjes.
 • Doe je kind een fietshelm op het hoofd.