Scherm 34

Uitleg over OK-GEZOND

Gezond eten en drinken, voldoende bewegen en goed slapen: 3 belangrijke thema’s voor een goede ontwikkeling van kinderen. Het helpt kinderen als pedagogisch professionals en ouders op deze thema’s samenwerken. Maar hoe kun je, als pedagogisch professional, ouders betrekken bij gezonde leefstijl thema’s?

OK-GEZOND geeft je praktische handvatten voor het contact met ouders over eten en drinken, bewegen en slapen. Dit kan je helpen bij het samenwerken met ouders. 

Onder de thema’s voor kinderen van 2-4 jaar staan verschillende onderwerpen.
Bij elk onderwerp vind je:
1) een animatie.
2) achtergrondinformatie en tips voor ouders.
3) een ouder-kind activiteit. De ouder-kind activiteiten kun je inzetten tijdens bestaande oudercontactmomenten zoals de (spel)inloop.

Bij OK-GEZOND hoort een training voor pedagogisch professionals. Heb je interesse in het inzetten van OK-GEZOND op jouw kinderopvanglocatie? Neem dan contact op met medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam via okgezond@hva.nl.

Wil je meer weten over samenwerken met ouders aan een gezonde leefstijl van kinderen? Lees dan hieronder verder.

Samenwerken is goed voor:

 

 • het kind. 
  Als de opvang en thuis op elkaar zijn afgestemd, ontwikkelt een kind zich het beste.
 • de ouders.
  Ouders voelen zich beter in staat om op te voeden en zijn positiever over hun kind.
 • jou, de pedagogisch professional. 
  Als ouders betrokken zijn, is het makkelijker en leuker jouw werk te doen.
 • Samen verantwoordelijk.
  Je voelt je samen met ouders verantwoordelijk voor een gezonde ontwikkeling van een kind en werkt daar samen aan. Je ziet jezelf en de ouders als opvoeder. Als pedagogisch professional deel je informatie zodat ouders goede keuzes kunnen maken voor de leefstijl van hun kind.
 • Versterken van krachten van ouders.
  Je ondersteunt ouders op een manier die ouders zelfverzekerder maakt. Je ziet en benoemt de sterktes van ouders, niet de tekorten. Je gebruikt deze sterke kanten om ouders aan te moedigen de leefstijl van hun kind te verbeteren.
 • Samenwerking op maat.
  Het contact is persoonlijk en dus met alle ouders anders. Je hebt een open houding en je kunt je aanpassen aan ouders. Je ondersteunt ouders op een respectvolle manier en houdt rekening met de goede eigenschappen, waarden en normen van ouders. Ook let je op de mogelijkheden die ouders hebben om veranderingen in de leefstijl van hun kind te maken.
 • Verplaats je in ouders en het gezin door goed te kijken en actief te luisteren. Zo leer je wat er leeft bij ouders en welke mening, vragen en zorgen zij hebben over de leefstijl van hun kind.
 • Zie en benader ouders positief ook wanneer zij een andere mening over leefstijl of opvoeding hebben dan jijzelf.
 • Deel informatie en vertel ouders wat hun kind leert over een gezonde leefstijl op de opvang. Deel bijvoorbeeld informatie over een gezonde leefstijl activiteit en leg uit waarom deze activiteit belangrijk is.
 • Werk oplossingsgericht als je merkt dat activiteiten of tips niet aankomen. Probeer te achterhalen waar het probleem ligt en samen een oplossing te vinden zonder te veel te sturen.
 • Ondersteun ouders in het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden om ouders te helpen actief eigen keuzes te maken in de leefstijl van hun kind. 

Zijn er lastige vragen of zie je sterk afwijkend eet-, beweeg- of slaapgedrag bij een kind? Overleg dan met je leidinggevende of het nodig is hulp te vragen aan een specialist.