Scherm GK3

Over Gezonde Kinderopvang

Wat is Gezonde Kinderopvang?

Het programma Gezonde Kinderopvang ondersteunt de kinderopvang bij het stimuleren van een gezonde leefstijl van jonge kinderen. Onder andere door het opleiden van coaches Gezonde Kinderopvang. Deze coaches zijn hét aanspreekpunt voor gezonde leefstijl op de eigen locatie of in de eigen organisatie.

Tijdens de speciale training voor coaches doen de coaches kennis en vaardigheden op. Ze worden daarmee het aanspreekpunt. Zij gaan binnen de eigen locatie/organisatie aan de slag met het verankeren van gezonde leefstijl in het dagelijks werk en beleid. Onder andere door collega’s op het gebied van gezonde leefstijl te scholen en coachen.

Een Gezonde Kinderopvangorganisatie heeft een opgeleide coach Gezonde Kinderopvang en zet zich in om structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen.